ועדת תכנון

יו“ר ועדת תכנון
רוית פרנק  |  050-7214279

tich@kblehavot.org.il

ועדת תכנון
גיא הפטקה – תקשורת – חבר ועדת תכנון
תמיר מילר – תשתיות – חבר ועדת תכנון
ניר הולנדר – מנהל אגודה מוניציפאלית + מנהל קהילה אגש”ח
צאלה סיוון  – חברת ועדת תכנון
אלי אברג’יל – חבר ועדת תכנון
אביבה שמילה ודעי – חברת ועדת תכנון
מורד צום – חבר ועדת תכנון
עמוס יקיר – חבר ועדת תכנון

תיאור הפעילות
הוועדה שותפה בכל הקשור בתוכניות מתאר הישוב וחזות הישוב ומהווה שומר סף בתחומים אלו.
הוועדה מרכזת פניות תושבים בנושאי בניה, שיפוץ, העמדת מחסנים וכו‘, ייעוד מבנים ציבוריים הן בהיבט הסביבתי והן בהיבט החברתי. אישור ועדת התכנון הוא תנאי להסכמת הקיבוץ לחתימה על בקשות להיתרי בניה.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן