ועדת תכנון

יו“ר ועדת תכנון
מעיין הס אשכנזי  |  054-5495905

ועדת תכנון
גיא הפטקה – תקשורת – חבר ועדת תכנון
יפתח רוזינר – תשתיות – חבר ועדת תכנון
עינת מור- מנהלות קהילה אגש”ח
ניר הולנדר – מנהל אגודה מוניציפאלית
צאלה סיוון  – חברת ועדת תכנון
אלי אברג’יל – חבר ועדת תכנון
אלינור בן לולו – חברת ועדת תכנון
אביבה שמילה ודעי – חברת ועדת תכנון
מורד צום – חבר ועדת תכנון
עמוס יקיר – חבר ועדת תכנון
סמדר תמיר – חברת ועדת תכנון

תיאור הפעילות
הוועדה שותפה בכל הקשור בתוכניות מתאר הישוב וחזות הישוב ומהווה שומר סף בתחומים אלו.
הוועדה מרכזת פניות תושבים בנושאי בניה, שיפוץ, העמדת מחסנים וכו‘, ייעוד מבנים ציבוריים הן בהיבט הסביבתי והן בהיבט החברתי. אישור ועדת התכנון הוא תנאי להסכמת הקיבוץ לחתימה על בקשות להיתרי בניה.

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן